مفاد و زمان برگزاری آزمون

 

از قسمت های زیر میتوانید بر حسب تاریخ آزمون ، از مباحثی که سوال طرح میگردد مطلع گردید و فایل پی دی اف هر یک را دانلود نمایید.

آزمون 30 آبان 1399 مقاله

مفاد آزمون : مبحث 10 مقررات ملی ساختمان (1392)